Work
April 30, 2024

Architecture Council of Thailand

คราฟส์แมนชิพร่วมมือกับสภาสภาปนิกแห่งประเทศไทย จัดทำซอฟท์แวร์อินเตอร์แอคทีฟ สำหรับแสดงผลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส เพื่อแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสภาสถาปนิก

ทดสอบการแสดงผล และการจัดทำระบบการออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (screen test and design system)

คราฟส์แมนชิพจัดทำระบบการออกแบบสำหรับส่วนประสานกับผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงผลได้ดีในด้านของขนาดตัวอักษรและการแสดงผลที่สอดคล้องกับขนาดของหน้าจอ นำมาสู่การจัดเลเอ้าท์ ที่แสดงผลได้ตามขอจำกัดของอุปกรณ์

จัดทำเนื้อหาและการออกแบบเลเอ้าท์ที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน

ในด้านการออกแบบและการแสดงผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ง่าย และสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ผ่านการสแกน QR code ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสภาสถาปนิก

ติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส

ในปัจจุบันเราสามารถหาจอระบบสัมผัสมาใช้งานได้ง่ายมากขึ้นในราคาที่จับต้องได้ แต่ก็จะสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งาน หากหน่วยงานมีความต้องการที่จะใช้ฮาร์ดแวร์มาร่วมในการแสดงผล ควรจะเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์การแสดงผลที่รองรับการใช้งาน

หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำระบบแสดงข้อมูล ติดต่อ คราฟส์แมนชิพ เพื่อรับการปรึกษาเกี่ยวกับโครงการใหม่ของคุณ

ดูโปรเจค

เรื่องถัดไป

ให้เราเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษา

Email:

newbusiness@craftsmanship.co

Phone:

+669 5224 6441