Work
April 19, 2024

Bangkok University

คราฟส์แมนชิพพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพใหม่ นำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบผู้ประกอบการ และต้องการนำเสนอวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีและอนาคตด้านการศึกษา

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คราฟส์แมนชิพพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพใหม่ นำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบผู้ประกอบการ และต้องการนำเสนอวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีและอนาคตด้านการศึกษา

นำเสนอรูปแบบเว็บไซต์ใหม่

นำเสนอรูปแบบของเว็บไซต์ ที่มีข้อจำกัดด้านเนื้อหา ให้มีความยืดหยุ่น โดยการออกแบบได้มุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คราฟส์แมนชิพสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปในการจัดองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และการสร้างระบบการออกแบบที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการด้านเนื้อหาและรูปแบบ

จัดการโครงสร้างการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาใหม่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีผู้เข้าชมจำนวนมาก และมีเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างการ ด้วยโครงสร้างหลักประกอบไปด้วยเนื้อหาของทางมหาวิทยาลัย และคณะต่าง ๆ ที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว การเข้าถึงข้อมูลจากหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ต้องคำนึงถึงสิ่งที่แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นได้ง่าย อาทิ การจัดลำดับการดูเนื้อหา การค้นหาคณะ และสาขาวิชาสำหรับผู้นักศึกษาและผู้ปกครอง รายละเอียดของทุนการศึกษา ข่าวสารและศิษย์เก่า รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบ เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ

นำเสนอเนื้อหาและบทความที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

มากกว่าการนำเสนอมหาวิทยาลัยโดยการเน้น influencer และการจัดทำโปรโมชั่น การนำเสนอเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้ด้านการศึกษา หรือการนำเสนอมุมมองของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน รูปแบบของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงการแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาในทุกช่องทาง การทำ branding ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายที่สุด เพียงปลายนิ้วสัมผัส การออกแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับแบรนด์ จะช่วยให้ผู้ที่เยี่ยมชมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัย

เพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีจำนวนหน้าที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 200 หน้า และมีโอกาสที่ผู้ใช้งานจะเข้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนไม่น้อย เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกหน้า คราฟส์แมนชิพ จัดทำแบบจำลอง (prototype) มากกว่า 800 หน้าที่ครอบคลุม การแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน้าแสดงผลได้อย่างดีและมีจุดเชื่อมโยงกันมากที่สุด

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน คราฟส์แมนชิพ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อนำเสนอรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ช่วยนำเสนอวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ การคิดแบบผู้ประกอบการ ผสมผสานเทคโนโลยี และมุ่งเน้นอนาคตของการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อไปในอนาคต

ดูโปรเจค / เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรื่องถัดไป

ให้เราเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษา

Email:

newbusiness@craftsmanship.co

Phone:

+669 5224 6441